Degimo proceso stebėjimui ir diagnostikai.

Išsamiau...

ICCD kamera iStar DH734

Nuotolinis temperatūros matuoklis.

Išsamiau...

Optinis pirometras RAYTEK MM

Turima analitinė ir eksperimentinė įranga Įranga LEI naudojama biokuro bei kito organinio kuro ir atliekų terminio skaidymo (dujofikavimo) ir degimo produktų analizei. Kitos galimos taikymo sritys: gamtosauga, naftos produktų pramonė, pramoninė chemija, maisto pramonė, parfumerija, medicina, narkotikų kontrolė.

Tyrimai

Neorganinių dujų (N2, O2, CO, CO2) ir lengvųjų angliavandenilių kiekybinė analizė. Atskiras kanalas H2 kiekybinei analizei šiluminio laidumo detektoriumi.

Išsamiau...

Daugiau informacijos:

E-paštu: Nerijus.Striugas@lei.lt

Agilent 7890A GC su 2xTCD

Organinių junginių identifikavimas bei kiekybinė analizė dujiniuose mėginiuose ir ekstraktuose iš absorbcinių mėginių. Automatinis 16-kos pozicijų ekstrakcinių mėginių įvedimo įrenginys. Masių spektrų biblioteka NIST 2008 (279 270 junginių).

Išsamiau...

Agilent 5975C MSD

Dujų chromatografas su liepsnos jonizaciniu detektoriumi ir masių spektrometru (jonų gaudykle) ir 48-ių pozicijų automatiniu mėginio įvedimo įrenginiu, skirtas organinių junginių kiekybinei ir kokybinei analizei.

Išsamiau...

VARIAN GC/MS-3800 su FID, Saturn 2000 jonų gaudyklė

Degimo produktų analizatorius, skirtas organinio kuro degimo produktų kiekio nustatymui.

Išsamiau...

Dūmų dujų analizatorius TESTO350XL

Nustato iki 15 vietų spektrą vienu metu.

Išsamiau...

Spektrografas Shamrock SR303

Kietų, skystų ir dujinių mėginių IR spektro analizatorius 8000 - 340 cm-1 diapazone.

Išsamiau...

FT-IR Spektrometras Bruker TENSOR 27

Organinio kuro šiluminei vertei nustatyti.

Išsamiau...

Kietojo ir skystojo kuro kalorimetras
IKA C5000

Laboratorinis dujofikatorius su mėginių paruošimo ir  surinkimo sistema.

 

Organinio kuro ir atliekų dujofikavimo įrenginys

Degimo proceso optimizavimas,

Organinio kuro dujofikavimo tyrimai

Mėginių masės nuostoliams, jų dinamikai iš šiluminiams efektams tirti nuo kambario temperatūros iki 1500°C

Išsamiau...

Terminės analizės prietaisas NETZSCH STA 449 F3 Jupiter

Šia sistema galima GC-MS ir FTIR metodais nustatyti terminės analizės metu išsiskiriančių dujų sudėtį realiu laiku bei mėginio masės kritimo charakteringoje temperatūroje.

Išsamiau...

Terminės analizės metu susidariusių dujų tyrimo sistema GC-MS ir FTIR metodais