Lietuvos energetikos institutas

Čia rasime informacijos apie instituto veiklą, naujienas, publikacijas.

Nuorodos

Naudingos nuorodos, kurios dažnai naudojamos laboratorijos veikloje:

Teisės aktų ir Seime įregistruotų teisės aktų projektų paieška

Reglamentuojantys dokumentai ir teisės aktai

Kontaktai:

Telefonas: +370 37 401 877

Faksas: +370 37 351 271

E-paštas: Nerijus.Striugas@lei.lt

Degimo proceso optimizavimas,

Organinio kuro dujofikavimo tyrimai

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Šilumos ūkio sektoriuje veikiančių įmonių asociacija

Aplinkos apsaugos agentūra (AAA)

Informacija apie gamtinės aplinkos būklę

Aplinkos Ministerija

Informacija apie aplinkos teisinį reguliavimą

ScienceDirect

Mokslinių publikacijų duomenų bazė

Lietuvos mokslo taryba

Studijų ir eksperimentinės plėtros politika

Akademiniai žodynai ir enciklopedijos

Naudinga verčiant tekstus

Dynamic periodic table

Mendelejevo lentelė gyvai

WolframAlpha

Naudingas įrankis

NIST Chemistry WebBook

NIST duomenų bazė

CODATA Key Values for Thermodynamics 

Tarptautiniu susitarimu nustatytos pagrindinių medžiagų termodinaminių savybių vertės