Darbuotojai

Degimo procesų laboratorijoje dirba kvalifikuoti mokslininkai ir ižinieriai, jau 20 metų gilinantys savo žinias šilumos, masės mainų, degimo ir dujofikacijos, aerohidrodinamikos, turbulentiškumo, teorinio procesų modeliavimo srityse.

Projektai

Publikacijos

E-mail: Nerijus.Striugas@lei.lt

Anupras Šlančiauskas, v.m.d.

Šilumos ir masės mainai

Publikacijos

Teorinis modeliavimas

Publikacijos

Robertas Navakas, v.m.d.

Teorinis modeliavimas

Publikacijos

Saulius Skačkauskas, inžinierius

Projektavimas

Publikacijos

E-mail: Anupras.Slanciauskas@lei.lt

E-mail: Algis.Dziugys@lei.lt

E-mail: Robertas.Navakas@lei.lt

E-mail: Saulius.Skackauskas@lei.lt

Giedrius Stravinskas, j.m.d.

Chromatografiniai tyrimai, poveikio aplinkai vertinimas, aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimas, KVS

Publikacijos

Algimantas Benevičius, inžinierius

Projektavimas, technologija, servisas katilinėms

E-mail: Giedrius.Stravinskas@lei.lt

E-mail: Algimantas.Benevicius@lei.lt

Kęstutis Zakarauskas, dokt., j.m.d.

Dujofikavimas, kalorimetrija, chromatografiniai tyrimai

Publikacijos

Andrius Saliamonas, inžinierius

Projektavimas, FT-IR spektrometrija

Daugiau

E-mail: zakarauskas@lei.lt

E-mail: Andrius.Saliamonas@lei.lt

Vidmantas Jauniškis, inžinierius

Projektavimas, gamyba, tekinimas, technologija

Lina Vorotinskienė, inžinierė

Projektai, buhalterinė apskaita, KVS

E-mail: Kestutis.Zakarauskas@lei.lt

E-mail: Lina.Vorotinskiene@lei.lt

Vladimir Romašev, inžinierius

Gamyba, technologija, suvirinimas

Degimo proceso optimizavimas,

Organinio kuro dujofikavimo tyrimai

Edita Sinkevičienė, inžinierė

Projektai, buhalterinė apskaita, KVS

E-mail: Edita.Sinkeviciene@lei.lt