Degimo proceso optimizavimas,

Organinio kuro dujofikavimo tyrimai

Naujienos

Adresas:

Breslaujos g. 3

LT-44403

Kaunas

Kontaktai:

Telefonas: +370 37 401 877

Faksas: +370 37 351 271

E-paštas: Nerijus.Striugas@lei.lt

2015 m. sausio 29 d. KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultete (Studentų gatvė 56, Kaunas) vyko kasmetinė respublikinė konferencija "Šilumos energetika ir technologijos", organizuojama Lietuvos energetikos instituto ir Kauno technologijos universiteto. Jos metu organizuotas seminaras "Sausinto vandenvalos dumblo panaudojimo energijos gamybai Lietuvoje galimybės", skirtas sausinto vandenvalos dumblo panaudojimo ir tvarkymo sritimi besidomintiems ar dirbantiems technologams, specialistams, inžinieriams ir mokslininkams.

Seminare pranešimus skaitė atstovai iš LR Aplinkos ministerijos Atliekų departamento, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, UAB AF-Consult, Lietuvos energetikos instituto, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, AB "Kauno energija", AB "Lietuvos energija", Kauno technologijos universiteto.

 

 

Inovatyvios terminio skaidymo technologijos sukūrimas ir pritaikymas vandenvalos nuotekų dumblo utilizavimui (INODUMTECH)

Projekto tikslas - inovatyvios terminio skaidymo technologijos sukūrimas ir pritaikymas vandenvalos nuotekų dumblo utilizavimui. Projekto metu atlikti moksliniai nuotekų dumblo ir jo mišinių su medienos kuru paruošimo, fizikinių ir cheminių savybių tyrimas; džiovinto nuotekų dumblo ir jo mišinių su medienos kuru dujinimo tyrimai; susidariusių dujų apdorojimo plazmocheminiame įrenginyje tyrimai; kietųjų dalelių šalinimo elektrostatiniu filtru tyrimai bei paskutiniame etape apjungti visi įrenginiai į vieną technologinę seką bei atlikti eksperimentiniai bandymai surastas bendras darbo režimas, apibrėžtos techninės įrenginių charakteristikos ir veikimo ribos, išsiaiškinti technologiniai trūkumai.

Projekto metu pagamintas veikiantis eksperimentinis laboratorinis įrenginys, jame realizuotas technologinis procesas, paruošta nuotekų dumblo terminio skaidymo metodika ir pateiktos rekomendacijos pramoninių įrenginių gamybai, konstrukcijos tobulinimui, siekiant padidinti jų efektyvumą.

Taikant šią technologiją iš dumblo išskiriamas vertingas produktas – degiosios dujos, kurios gali būti panaudojamos elektros ar šilumos, reikalingos dumblo džiovinimui, gamybai.

Projektas tiesiogiai siejasi su atliekų utilizavimu, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo plėtra ir ES pagrindiniais energetikos ir aplinkosaugos politikos tikslais: mažinti atliekų susidarymą, didinti energijos tiekimo saugą, sumažinti oro taršą bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, sustiprinti gaminamos produkcijos konkurencingumą, teikti gyventojams socialinę paramą bei garantuoti užimtumą.

Apie projektą rašo žurnalas “Mokslas ir technika” (atsisiųsti pdf versiją).